ความเป็นมา บริษัท ทันด์ จำกัด

ยินดีต้อนรับสู่บริษัท ทันด์ จำกัด บริษัทฯขอของพระคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุนและเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ TePe เพื่อดูแลสุขภาพฟันและช่องปากของท่าน บริษัท ทันด์ จำกัด เป็นผู้นำเข้าแปรงสีฟัน TePe เพียงผู้เดียวในประเทศไทย โดยเราได้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ TePe ให้กับทันตแพทย์และบุคคลทั่วไปเป็นเวลามากกว่า 5 ปี โดยมีจุดประสงค์ให้คนไทยมีสุขภาพฟันและช่องปากที่ดีไปตลอดชีวิตจากการใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงและได้รับมาตาราฐานสากล

ความป็นมาของ TePe

TePe เป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ดูแลฟันและช่องปากที่มีคุณภาพสูงจาก ประเทศสวีเดน ตั้งแต่ปี ค.ศ.1965 ได้พัฒนาร่วมกับทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญอย่าง ต่อเนื่อง ทำให้ TePe เป็นผู้นำในการป้องกัน การดูแลฟันและสุขภาพช่องปาก การออกแบบ การพัฒนา และการผลิตทั้งหมดอยู่ที่สำนักงานใหญ่เมืองมัลโม ประเทศสวีเดน TePe มีสาขาในประเทศ สาธารณรัฐเบเนลักซ์ ฝรั่งเศส เยอรมัน อิตาลี กลุ่มนอร์ดิก และสหราช าณาจักร TePe มีผลิตภัณฑ์หลากหลายชนิด เช่น แปรงสีฟัน แปรงซอกฟัน และไม้จิ้มฟัน โดยทันตแพทย์เป็นผู้แนะนำและได้รับการยอมรับจากผู้บริโภคใน 60 ประเทศทั่วโลก