Caring for your implants

ควรดูแลรากฟันเทียมของท่านเช่นเดียวกับการ ดูแลฟันธรรมชาติ การดูแลสุขภาพช่องปาก เป็นสิ่งสำคัญในการป้องกันโรคที่จะเกิดรอบๆ รากฟันเทียม การดูแลที่ถูกต้องเหมาะสม ด้วยตนเอง และการไปรับการตรวจรักษากับ ทันตแพทย์เป็นระยะอย่างสม่ำเสมอ จะทำให้ สามารถรักษาฟันซี่ใหม่ไปตลอดชีวิต

What is peri-implant disease?

Healthy gums

หากท่านมีสุขภาพเหงือกที่ดี จะไม่มีอาการเจ็บหรือมีเลือดออกเวลาทำ ความสะอาดรอบๆ รากฟันเทียม

รากฟันเทียมยึดติดกับกระดูก (osseointegration) เหงือกจะคลุมกระดูก รอบๆ รากฟันเทียม มีร่องเล็กๆ ระหว่างเหงือกและรากฟันเทียม (sulcus)

  • Osseointegration = การเชื่อมประสานของผิวรากฟันเทียมกับกระดูก โดยรอบ
  • Peri-implant mucositis = เหงือกอักเสบรอบๆ รากฟัน ทียม
  • Peri-implantitis = เหงือกอักเสบและมีการทำลายของกระดูกรอบๆ รากฟันเทียม

Peri-implant mucositis

Inflamed gums

Peri-implant mucositis หมายถึง การอักเสบของเหงือกรอบๆ รากฟันเทียม ทำให้เหงือกมีอาการบวมแดง แต่ไม่สามารถสังเกตเห็นได้อย่างชัดเจนเสมอไป เหงือกจะมีอาการเจ็บและเลือดออกเวลาแปรงทำความสะอาดรอบๆ รากฟันเทียม

คราบจุลินทรีย์มีลักษณะเป็นฟิล์มเหนียวที่สามารถเกิดขึ้นบนฟันธรรมชาติและ รากฟันเทียมตลอดเวลา ถ้าไม่แปรงทำความสะอาดอย่างถูกต้อง คราบจุลินทรีย์ จะเกิดขึ้นบนรากฟันเทียมโดยเฉพาะตามขอบเหงือก ซึ่งเป็นสาเหตุของการอักเสบ ของเหงือกรอบๆ รากฟันเทียม (peri-implant mucositis)

Peri-implantitis

ถ้าคราบจุลินทรีย์ไม่ถูกกำจัด จะเจริญเติบโตเข้าไปในร่องเหงือกที่แปรงสีฟัน หรือแปรงซอกฟันไม่สามารถเข้าถึงและทำความสะอาดได้ คราบจุลินทรีย์จะ สะสมแข็งขึ้นเป็นหินน้ำลายผิวไม่เรียบ ทำให้คราบจุลินทรีย์เพิ่มมากขึ้น กระดูก รอบๆ รากฟันเทียมเริ่มมีการถูกทำลาย รากฟันเทียมจะสูญเสียการยึดติดกับ กระดูกทีละน้อย ทำให้โรค peri-implant mucositis จะลุกลามกลายเป็น โรค peri-implantitis

โรคนี้ไม่สามารถสังเกตเห็นได้ชัดเจน และไม่มีอาการเจ็บหรือมีเลือดออก สิ่งสำคัญ คือ ควรไปพบทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเพื่อรับการตรวจรักษาและหยุดการลุกลาม ของโรค หากไม่ได้รับการรักษา กระดูกรอบๆ รากฟันเทียมจะมีการถูกทำลาย ไปเรื่อยๆ จนอาจไม่เหลือกระดูกยึดรากฟันเทียม สาเหตุของสุขภาพช่องปาก ที่ไม่ดี การสูญเสียฟันมาก่อน และการสูบบุหรี่ จะเพิ่มความเสี่ยงของการเกิด โรค peri-implantitis

Prevention and treatment

การมีสุขภาพช่องปากที่ดี สามารถป้องกันโรคที่เกิดรอบๆ รากฟันเทียม เหงือกอักเสบจะมีอาการบวมแดงและมีเลือดออก แต่อาการดังกล่าวอาจ ไม่สามารถสังเกตเห็นได้

หากท่านสงสัยว่าเหงือกมีการอักเสบ ควรปรึกษาทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ที่จะให้การรักษาโดยการขูดใต้เหงือก เพื่อกำจัดคราบจุลินทรีย์และหินน้ำลาย ท่านจะต้องศึกษาวิธีการดูแลรากฟันเทียมด้วยตนเองอย่างถูกต้อง

ทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจะช่วยให้ท่านมีสุขภาพช่องปากที่ดี และการได้รับ การตรวจอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งการดูแลสุขภาพช่องปากด้วยตนเอง เป็นสิ่งสำคัญในการป้องกันไม่ให้เกิดโรคนี้ขึ้นอีก

Cleaning different types of implants

รากฟันเทียมมีหลายชนิด ควรได้รับการดูแลที่แตกต่างกัน TePe มีผลิตภัณฑ์ หลากหลายที่ช่วยในการทำความสะอาดฟันและช่องปากได้ง่ายขึ้น ทันตแพทย์ ผู้เชี่ยวชาญจะช่วยแนะนำผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับความต้องการของท่าน

Implant-supported bridge

  • Implant-supported bridge = ฟันหลายซี่ถูกทดแทนด้วยสะพานฟันที่ยึด ติดแน่นกับรากฟันเทียมหลายซี่ และสามารถทำเหงือกปลอมให้เป็นส่วนหนึ่งของ สะพานฟันเพื่อความสวยงาม
  • Single implant = ครอบฟันที่ยึดติดกับรากฟันเทียมหนึ่งซี่
  • Overdenture = ฟันปลอมชนิดถอดได้ที่ยึดติดกับรากฟันเทียมด้วยอุปกรณ์ คล้ายการติดกระดุมแป๊ก

Toothbrushes
ควรเลือกแปรงสีฟันที่เหมาะสมในการเข้าถึงและ ทำความสะอาดผิวรากฟันเทียมที่แตกต่างกัน TePe Select™ Compact มีหัวแปรงแคบ TePe Supreme™ มีขนแปรงสั้นและยาวเพื่อ การเข้าถึงระหว่างรากฟันเทียม

Single Tufted Brushes
แปรงที่มีขนแปรงเป็นกระจุก เป็นอุปกรณ์ที่เหมาะสม ในการทำความสะอาดบริเวณที่เข้าถึงได้ยาก TePe Compact Tuft™ มีกลุ่มขนแปรงแน่นกลมมน TePe Interspace™ มีขนแปรงเป็นกระจุกเดียว ปลายแหลม สามารถเลือกชนิดของขนแปรง อ่อนนุ่มมาก (สีแดง) อ่อนนุ่ม(สีเหลือง) หรืออ่อนนุ่มปานกลาง(สีขาว)

Special Brushes
ท่านอาจต้องใช้แปรงที่ได้รับการออกแบบเป็นพิเศษ ทำความสะอาดบริเวณรากฟันเทียมที่ติดกับเหงือก TePe Implant Care™ มีคอแปรงหักมุมทำให้ เข้าถึงและทำความสะอาดผิวรากฟันเทียมจากทาง ด้านใน TePe Implant Brush มีขนาดหัวแปรงแคบ ทำให้ง่ายในการทำความสะอาดผิวรากฟันเทียมจาก ทางด้านนอก

Floss
TePe Bridges & Implant Floss ทำจากวัสดุ ยืดหยุ่น ทำให้ง่ายต่อการทำความสะอาดบริเวณที่แคบ การใส่ไหมขัดฟันระหว่างสะพานรากฟันเทียมและเหงือก โดยใช้ปลายไหมขัดฟันที่ค่อนข้างแข็งและตรง สามารถ ใส่เข้าด้านในได้สะดวกเพื่อทำความสะอาดทางด้านข้าง ของรากฟันเทียม และตรงบริเวณรอยต่อระหว่างเหงือก กับรากฟันเทียม