Caring for your braces

Take care of your smile!

การติดเครื่องมือจัดฟันทำให้ต้องการดูแลทำความสะอาดฟันให้มากขึ้นคราบแบคทีเรียจะสะสมรอบๆ เครื่องมือจัดฟันอาจทำให้เกิดฟันผุ เหงือกอักเสบและกลิ่นปาก

การแปรงฟันปกติเพียงอย่างเดียวจะไม่เพียงพอ อุปกรณ์พิเศษจะช่วยทำความสะอาดฟันได้ง่ายขึ้น ทันตแพทย์จัดฟันสามารถแนะนำอุปกรณ์ที่เหมาะสมและวิธีใช้ที่ถูกต้องให้กับท่าน

TePe − We Care for Healthy Smiles

TePe เป็นบริษัทของประเทศสวีเดนที่ผลิตอุปกรณ์ดูแลสุขภาพฟันและช่องปากที่มีคุณภาพสูงตั้งแต่ปี ค.ศ. 1965 ที่เมืองมัลโม ประเทศสวีเดน ด้วยการออกแบบปรับปรุง พัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่องร่วมกับทันตแพทย์ผู้ทรงคุณวุฒิ ทำ TePe เป็นผู้นำในผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพฟันและช่องปาก ปัจจุบัน แปรงสีฟัน แปรงซอกฟัน และอุปกรณ์ทำความสะอาดฟันของ  TePe มีจำหน่ายมากกว่า 50 ประเทศทั่วโลก

TePe Toothbrushes

การแปรงฟันทุกวันเป็นพื้นฐานของการดูแลสุขภาพฟันและช่องปากที่ดี แปรงสีฟัน TePe มีด้านแปรงสามารถจับได้กระชับมือ ขนแปรงอ่อนนุ่ม หัวแปรงเล็กพอเหมาะ สำหรับเข้าไปทำความสะอาดทุกด้านของฟัน

TePe Select™

TePe Select มีสองขนาด สำหรับ Select Compact จะมีหัวแปรงขนาดเล็กทำให้สามารถทำความสะอาดบริเวณที่เข้าถึงได้ยาก

TePe Supreme™

แปรงสีฟันที่มีหัวแปรงค่อนข้างใหญ่ ที่ออกแบบพิเศษให้ขนแปรงมีสองระดับขนแปรงยาวจะสามารถทำความสะอาดใต้ลวดจัดฟันได้ดี

TePe Orthodontic Brush

แปรงสีฟันที่มีขนแปรงสองแถวและหัวแปรงแคบ ถูกออกแบบให้สามารถทำความสะอาดฟันที่ติดเครื่องมือจัดฟันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Brush Head Cap

กล่องหุ้มแปรงสีฟันขนาดเล็กจะคงสภาพแปรงสีฟันเมื่อใส่ในกระเป๋าเดินทาง

TePe Interspace™

แปรงสีฟันที่มีขนแปรงเป็นกระจุกเดียวปลายแหลม เหมาะสำหรับทำความสะอาดรอบๆ และใต้ลวดจัดฟัน สามารถเปลี่ยนหัวแปรงได้

TePe Compact Tuft™

แปรงที่มีคอแปรงโค้ง กลุ่มขนแปรงมนกลม เหมาะสำหรับทำความสะอาดรอบๆ เครื่องมือจัดฟันที่ติดบนฟันและขอบเหงือก

TePe Interdental brushes

แปรงซอกฟันมีประโยชน์อย่างมากในการทำความสะอาดรอบๆ เครื่องมือจัดฟันที่ติดบนฟันและใต้ลวดจัดฟัน รวมทั้งทำความสะอาดระหว่างฟัน แปรงซอกฟันมีหลายขนาดให้เลือกตามความเหมาะสม

TePe's Fluoride Gel

เพื่อเสริมการป้องกันฟันผุ ควรใช้ TePe Interdental Gel ที่มีฟลูออไรด์ ซึ่งสามารถใช้ง่ายร่วมกับแปรง TePe Compact Tuft™ หรือแปรงซอกฟันเพื่อให้ได้ปริมาณฟลูออไรด์ที่เหมาะสม ควรใช้หลังแปรงฟัน และอย่าบ้วนน้ำหลังการใช้

Tip
  • ใช้แปรงสีฟันที่มีขนแปรงอ่อนนุ่มและยาสีฟันที่มีฟลูออไรด์ วันละ 2 ครั้ง
  • ใช้แปรงที่ออกแบบพิเศษเพื่อทำความสะอาดบริเวณที่เข้าถึงได้ยาก
  • หลีกเลี่ยงเครื่องดื่มรสหวานและของว่างระหว่างมื้ออาหารปกติ
  • เพื่อช่วยป้องกันฟันผุ ให้ใช้ TePe Interdental Gel ภายหลังแปรงฟัน

รายะเอียดเพิ่มเติมที่  www.tandthailand.com